Gå till startsidan www.lucktext.nu

Visa övningar:

Konto:

Mapp:  OK

Mer information om LuckScript:

Visa information på www.fredskonsult.se

Examensarbete om ordinlärning med LuckScript

Visa information från vår YouTube kanal

Visa vår blogg

Kontakta Freds' Konsult

För dig som har ett konto:

Logga in (LuckScript admin)

Gå till LuckScript bloggen

Ange övnings-kod här:

Skriv in koden till en tidsbegränsad övning i rutan

 OK

LuckScript är ett verktyg för lärare att snabbt och enkelt göra egna digitala lucktext-övningar. Övningarna är självrättande med inbyggd stavningsfunktion - eleverna får omedelbar respons och kan på egen hand kan jobba med sina svar och göra om tills det blir rätt.

LuckScript kan användas i språkutvecklande arbete och för att träna ordinlärning, grammatik, läsförsåelse och staving med diktamen.

Visa exempel (klicka här)

LuckScript kan även förbättra svagpresterande elevers ordinlärning i främmande språk (ur ett examensarbete på lärarutbildningen)

LuckScript visar rätta, felaktiga och felstavade svar

Ett rätt svar kräver korrekt stavning med stora och små bokstäver samt ev. interpunktion. Stavningsfunktioen accepterar ljudenlig stavning och tar hänsyn till alla vanliga stavningsproblem, t.ex. dubbelteckning, svåra vokal- och konsonantljud m.m.

Rättningen visar rätt (gröna), rätt men felstavade (gula) och fel (röda). Den omedelbara responsen gör ofta att man faktiskt vill bearbeta sin svar efteråt.

I dagsläget har LuckScript stavningsfunktion för svenska, engelska och tyska.

ABC - Stavningskontroll

Tidsbesparande

Traditionella lucktexter kan vara tidsödande att jobba med. Framför allt jobbet med att rätta gör att många lärare drar sig för att använda diktamen i språkundervisningen. Med LuckScript skapar man en sådan övning på några få minuter och dra inte på sig en massa rättningsjobb. Eleverna jobbar istället självständigt efteråt med det de behöver träna mer på.

Spara tid

Formativ bedömning

LuckScriptet kan skicka in alla svar till läraren. Det gör att man kan använda systemet för att ta reda på eleverna förkunskaper och vad de förstått efter en lektion så man lättare kan planera det fortsatta arbetet.

Formativ bedömning

Individualisering

Eftersom det är så enkelt att skapa övningar och att man inte drar på sig en massa extra rättningsjobb, blir LuckScript ett verktyg som gör det enklare att individualisera undervisningen.

Individualisera

Dela övningar på flera sätt

Övningarna kan delas med:

Systemet fungerar på alla moderna smarta telefoner, surfplattor och datorer - testa genom att scanna QR-koden eller ange koden D63 i rutan längst upp på sidan.

QR.kod till övning


Copyright © 2016-2018 Fred's Konsult, Fredrik Jacobsson