Logga in Blogg Exempel YouTube-kanalen gratis Testkonto

Gå till startsidan www.lucktext.nu

Visa övningar:

Konto:

Mapp:  OK

Mer information:

Kostnad för licenser

Ställ en fråga - testa gratis - boka en Zoom demonstration

För dig som har ett konto:

Logga in (LuckScript admin)

Gå till LuckScript bloggen

Ange övnings-kod här:

Skriv in koden till en tidsbegränsad övning i rutan

 OK

LuckScript är ett verktyg där lärare enkelt kan göra egna digitala lucktext-övningar som kan användas både i klassrummet och för självstudier på distans. Övningarna är självrättande med en unik ljudenlig stavnings-/rättningsfunktion som ger omedelbar possitiv feedback så eleverna på egen hand kan jobba med sina svar tills det blir rätt.

Erbjudande - gratis bildbank till alla SVA-/SFI-lärare som gör eget material för att träna klockan på studieväg 1 och 2 samt i förberedelseklass.
bildbank med alla 144 klockslag med 5 min intervallför att träna klockan Visa hela texten...
Vi har tagit fram en bildbank med alla 144 klockslag (5 min intervall).
Bilderna är gratis om man deltar i en kort presentation/demonstration via Teams/G Meet av hur LuckScripts unika funktioner (ljudenlig stavning med feedback) kan stötta arbetet med texter i SVA/SFI - 3 övningar för läsa, skriva (diktamen) och läsförståelse.
Anmäl dig på fredrik@fredskonsult.se

LuckScript kan användas för att träna ordinlärning (glosor), grammatik, läsförsåelse och stavning med diktamen - visa exempel. Med vår unika funktion för språkutvecklande frågor kan elever också träna på att formulera meningar som främjar skolspråket.

Lucktexter med en unik stavningsfunktion som ger konstruktiv feedback

Läraren behöver bara skriva in frågan följt av det rätta svaret. LuckScript tar sedan hand om resten. Det förväntade svaret är en hel mening som innehåller samma ord som frågan samt det rätta svaret. Eleven måste alltså både hitta svaret/fakta i texten/källan och med utgångspunkt i frågan konstruera ett eget svar. Frågans konstruktion blir med andra ord stöttning till eleven om hur svaret ska formuleras.

LuckScript visar rätta, felaktiga och felstavade svar

Den automatiska rättningen accepterar ljudenlig stavning och ger possitiv feedback även när eleven hoppar över, lägger till eller kastar om bokstäver. Om svaret består av flera ord (fras eller sats) känns de rätta orden igen även när något ord har utelämnats, lagts till eller kastats om. Eleven får tips och hjälp med vad som är fel och var det är fel.

Visa demonstration av rättningsfunktionen...


Eleven klickar bara på ett svar med
Då visas tips-knappen.
Klicka på tips-knappen för att visa hjälp.

Den omedelbara responsen gör att elever faktiskt vill bearbeta sina svar efteråt.

I dagsläget har LuckScript stavningsfunktion för svenska, engelska och tyska.

LuckScript kan förbättra svagpresterande elevers ordinlärning i främmande språk...

Tidsbesparande

Traditionella lucktexter kan vara tidsödande att jobba med. Framför allt jobbet med att rätta gör att många lärare drar sig för att använda diktamen i språkundervisningen. Med LuckScript skapar man en sådan övning på några få minuter och dra inte på sig en massa rättningsjobb. Eleverna jobbar istället självständigt efteråt med det de behöver träna mer på.

Spara tid

Formativ bedömning

LuckScriptet kan skicka in alla svar till läraren. Det gör att man kan använda systemet för att ta reda på eleverna förkunskaper och vad de förstått efter en lektion så man lättare kan planera det fortsatta arbetet.

Formativ bedömning

Individualisering

Eftersom det är så enkelt att skapa övningar och att man inte drar på sig en massa extra rättningsjobb, blir LuckScript ett verktyg som gör det enklare att individualisera undervisningen.

Individualisera

Dela övningar på flera sätt

Övningarna kan delas med:

Systemet fungerar på alla moderna smarta telefoner, surfplattor och datorer - testa genom att scanna QR-koden eller ange koden D63 i rutan längst upp på sidan.

QR.kod till övning

Fungerar på alla enheter

LuckScript är webbaserat och fungerar ungefär som en molntjänst. Det används direkt i webbläsaren (kräver ingen särskild plug-in) och fungerar därför på alla plattformar - PC, Mac, surplattor och smarta telefoner med moderna webbläsare. Vi rekommenderar Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opera eller Safari.

RWD


Copyright © 2016-2021 Fred's Konsult, Fredrik Jacobsson